Ontwaken

how te bo be a woman kaft

Foto ©Annet Zaagsma (2017)

dat het nog donker is en dan de defecte
rookmelder priemend zijn spelden afvuurt
bij wijze van wekker

naaktslak onder je naakte
voet
knopen uit het haar kammen
de melk valt om
in de koelkast

voorbijrazende auto’s in zwarte
sneeuwsmeltprut

November
god is weer vergeten het licht aan te doen